SUBJAV ĐÃ ĐỔI THÀNH SUBJAV.VIP

Là mẹ đơn thân toi phải cày cấy để nuôi con ăn học, phụ nữ thân yếu tay mềm chẳng có học thức nên chỉ có đi làm đỉ là để nuôi sống gia đình, vì thế những khách hàng già trẻ lớn bé gì tôi cũng tiếp và thậm chí trong số họ là khách mối của tôi khá nhiều với giá tiền khá hời nhưng chưa bao giời tôi từ chối họ, và hôm nay trong lúc đi dự buổi học phụ huynh học sinh thì tôi gặp một vị khách mối của mình,

Gái lầu xanh gặp phải khách mối trong buổi họp phụ huynh

Gái lầu xanh gặp phải khách mối trong buổi họp phụ huynh